om oss
prosjekter
atelierfelleskapet
brunosten prosjektrom
medlemmer
samarbeidspartnere
kontakt oss
english
 
 
 
 

PROSJEKTER OG KUNSTNERE

---------------------

PROGRAM FOR SPESIELLE VISNINGER

---------------------

PROGRAM OG GJESTER TIL SEMINARET

---------------------

BILDER FRA PROSJEKTET

---------------------

 

KUNSTKART

---------------------

TOGTIDER TIL OG FRA MARIENBORG

---------------------

TEKST OM PROSJEKTET

---------------------

SPONSORER OG TAKKELISTE

-------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 

KJERSTI BERG - Between
Videoarbeid ved Galleri Blunk, inngang Verfsgata 2.

Kjersti Berg arbeider med fotografi og video. Hun betrakter ordinære
omgivelser eller hendelser hvor psykologiske og filosofiske aspekter
langsomt blir en del av verket.

STEIN ERIK HANSEN - Artnews
Storskjerm på Trondheim Torg

Videoen vil vises i snutter og vil ta for seg medias ulike roller. Hansen jobber med kunst i det offentlige rom fordi der kan han overraske publikum gjennom ulike media etter hva som uttrykker inntrykket best. Under Forum1 viser han en video som tar for seg medias dobbeltrolle som sannhetsvitne og profitør. Artnews omhandler nyhetsbyråenes meldinger om fugleinfluensa.

VIGDIS HAUGTRØ - Gain ground
Videoarbeid i Prinsensgate 1, vinduet til Storvaskbygget.

I arbeidet får vi se unge kvinneturnere som utforsker mulighetene for bevegelse på en bøylehest, et apparat for herreturn.Gain Ground er en undersøkelse som blir en meditativ reise en tilstand mellom tilstedeværelse og fravær, kjent og ukjent.

JASON HAVNERAAS - St. Werburgs
Holtermannsveien 32

Two large scale photographs, St. Werburgs allotment 1 and 2, hang on the outside of the woodshed of 32 Holtermanns veg, Trondheim. They are lit by a streetlight standing beside the shed providing warm illumination during the cold winter. The pictures show one of the only areas of the city of Bristol, England, (my former home), where people are allowed to make a publically accessible space their own, using it to grow vegetables and express their creativity to all. I spent a lot of time there and fell in love with the place, photographing it often. This use of public space is something I have missed in Trondheim but the woodshed outside my house always reminds me of how things are built when left to individuals rather than town planners. By showing these works here I am identifying and relating to what seems familiar in my new home, Trondheim.

ANN-CATHRIN HERTLING / FELIX RUFFERT - Coincidence, In courtesy of Fredrick Chance Museum of Coincidence

“In Worcester, England 1974, a motorcyclist Fredrick Chance crashed into a car that was driven by another Fredrick Chance. Neither was badly harmed.”
bare… Tilfeldig?
I løpet av livet opplever vi forunderlige sammentreff eller hendelser som kan virke merkelige. Og mange spør seg: Er det en større mening bak, eller var det hele bare tilfeldig? Sammen deler vi en erfaring om dette fenomenet, noen mer en andre. Det er ikke alltid vi klarer å beskrive det, men når det treffer deg, føles det som om noe større en oss selv hadde en finger med i spillet, eller så rister vi det av oss og forklarer det som tilfeldig.

MAJA NILSEN - Magic and Loss
Trondheim Båtforening, Gryte Nord, plass 70, mellom Jernbanebrua og Brattørbrua.

Arbeider i hovedsak med tegning, skulptur og stedsspesifikke prosjekter. Hun er opptatt av hvordan vi mennesker prøver å håndtere de store spørsmålene i livene våre. Hvordan vi forsøker å løse våre vanskelige og kompliserte dillemma ved å ta de ned på ett håndgripelig nivå. I flere år har ulike fenomener rundt potteplanter fascinert Nilsen. De er interessante fordi de er miniatyr verdener som trenger omsorg og tålmodighet, og kulturelt sett assosieres de med den tradisjonelle husmorrollen.

SANDRA NORRBIN -
Brunosten Prosjektrom, Marienborg atelierfellesskap 4etg

Norrbin jobber med romlige innstallasjoner. Installasjonene er et slags landskap med ulike elementer som søker sin sammenheng. Hun jobber under Forum1 med kontraster, oppbygging - nedbrytning, plasser - ikkeplasser.

KEZIA PRITCHARD - Pulse
Music & installation collaboration, Brunosten Prosjektrom.

English contemporary artist Kezia Pritchard will be working alongside Michael Duch, a contemporary musician from Trondheim, to create a performance/installation based on the themes of time, movement and sound. This collaboration began because of a common interest both artists share in the close relationship between art and music. This will take place at 21:00 Saturday 9th December at Marienborg's project space.

LINDA SAVEHOLT / KARIMA RISK - The Wall - rom 421 og happeningen Celebration

The Wall - rom 421

8.desember, Thon Hotell Gildevangen, rom 421, Søndre gate 22b
Velkommen å besøke rommet fra kl.16.00 - 19.00

Er et arbeid som vi viser for første gang i omgivelser som ikke er galleri eller filmbaserte, men som åpner for en forhåpentligvis mer fysisk opplevelse for publikum. Vi finner det svært spennende å arbeide ut i fra et halvt offentlig, halvt privat område som et hotellrom, og undersøke stedets atmosfære. Verket består av en videoprojeksjon og en lydinstallation i et hotellrom som blir en installasjon i seg selv for de besøkende å tre inn i.Celebration

8.desember, kl. 20.00 - 20.20
2.etg Club Savoy, Nordre gate 26

Vi ønsker alle velkommen til Club Savoy! (Det blir servert Tapas-buffe til 149,00) Celebration vil starte presis kl 20.00 og vare til kl 20.20!

I Celebration har vi arbeidet ut i fra den flotte inredningen og den spesielle
stemningen som fins på nattclub Savoy. Vi ønsker å skape en romlig spenning ved å arbeide med kontraster.Celebration er både en preformance og lydinstallation der også kelneren og publikum er med som en aktiv del av verket.

Karima Risk arbeider med maleri og video. Hun filmer mennesker i offentlige rom. I videoene sees dokumentert hverdagsvirkelighet på en forhåpentligvis scenisk måte der mennesker befinner seg på samme sted fysisk, men ikke nødvendigvis psykisk.

Linda Saveholt arbeider med video og fotografi er opptatt av hvordan vi mennesker forholder oss til hverandre og våre omgivelser. Situasjoner som viser hvordan vi arrangerer og iscenesetter våre liv finner hun svært interessant.

KARIANNE STENSLAND - Jeg forsøker forføre deg med kunst som en kulturell kapital / I try to seduce you with art as a cultural capital
Underjordiske, toalett, Trondheim Torg.

Å skulle jobbe som kunstner betyr å snakke høyt med seg selv og omgivelsene.
Noen ganger er det kontakt, andre ganger snakker en bare rundt hverandre. Under Hva gjør du her? ønsker jeg å stille spørsmål omkring min egen rolle som kunstner. Hva gjør jeg med den såkalte kulturelle kapitalen jeg har skaffet meg i løpet av sju års kunstutdanning? Jeg er lei av å være akademisk. Det eneste jeg vil er å føle ekte og hardt, og å få andre til å føle på et fundamentalt primitivt nivå. Det kan godt hende jeg mislykkes.

SLOW TV
Together with the TV project group from Kunstakademiet i Trondheim, Jason Havneraas will be conducting interviews with a selection of people involved with Forum 1. These will range from invited guests to artists to members of the public and will attempt to gain an overview of the event as a whole by identifying key themes that emerge. These will be compiled as the event progresses, into material that will be distributed through our website, www.marienborgkunst.no and also the KIT intermedia site, http://nugu.lt/KIT/, where earlier works of the TV project/Slow TV can be viewed.
The process of how we approach this project and the exact methods of information distribution will be decided immediately before and during Forum 1. Although the project will be partially planned, it will grow organically and spontaneously, so watch this space!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tilbake til forsiden