om oss
prosjekter
atelierfelleskapet
brunosten prosjektrom
medlemmer
samarbeidspartnere
kontakt oss
english
 
 
 
 

PROSJEKTER OG KUNSTNERE

---------------------

PROGRAM FOR SPESIELLE VISNINGER

---------------------

PROGRAM OG GJESTER TIL SEMINARET

---------------------

BILDER FRA PROSJEKTET

---------------------

 

KUNSTKART

---------------------

TOGTIDER TIL OG FRA MARIENBORG

---------------------

TEKST OM PROSJEKTET

----------------------

ENGLISH TEXT ABOUT THE PROJECT

----------------------

SPONSORER OG TAKKELISTE

---------------------

Forum1 : HVA GJØR DU HER?

 

Våren 2005 valgte en gruppe nyutdannede kunstnere å etablere seg i Trondheim. Hvorfor velger så mange å gå mot strømmen nå, når det eneste målet lenge har vært å komme seg bort fra Trondheim etter endt utdanning? Kan vekstforholdene for kunstnere i Trondheim være like gode som i Oslo, Berlin, London og New York? Møter man som utøvende kunstner andre utfordringer og muligheter her enn i et større kunstsentra?

Marienborg er en gruppe nyetablerte kunstnere som vil sette egne premisser i forhold til eget arbeid. Vi vil tenke og handle nytt i forhold til vår rolle som kunstnere i Trondheim og starte en debatt om samtidskunst. Et av våre mål er å skape flere ulike former for aktivitet i rom av temporær karakter, som en arena for ung samtidskunst i Trondheim.
I Hva gjør du her? skal kunstnere tilknyttet Marienborg vise individuelle arbeider, i tillegg til fellesprosjekt. I løpet av Forum-dagene vil vi arbeide stedsspesifikt med et felles mål; Å aktivisere byen gjennom kunsten og diskusjoner. I tillegg vil vi rette søkelys mot kritikken av kunsten.

Til Forum1 kommer bl.a. kunstkritiker og kunstneren Tommy Olsson, Janna Graham, kanadisk kurator og redaktør i tidsskriftet Fuse, Henrik Skotte som studerer Critical Studies ved Kunshøgskolen i Malmø, Tore Kirkholt som er stipendiat ved kunsthistorie (NTNU), Hilde Methi fra Pikene på Broen (Kirkenes), sammen med Ingvill Henmo, redaktør for Billedkunst og kunstkritiker. Sammen med de inviterte går vi nærmere inn på kunsten, kritikken og Trondheim.

Situasjonen i Trondheim


Samtidskunstens posisjon i Trondheim har til nå vært svak. I Trondheim finnes det ingen sterk tradisjon for å ta del i denne formen for kulturelt uttrykk. Dette er et språk som er lite synlig både visuelt og i form av kritikk og debatt i medier. At NTNU nå planlegger et Masterprogram i kunstkritikk og kunstformidling i Trondheim, med oppstart 2007-2008, ser vi på som gledelig og relevant, for å få en tydelig og sterk meningsutveksling innen kunst.
Foruten et par aktører, finnes det ingen arena for ung samtidskunst i Trondheim i dag. Mange i Trondheim er ikke klar over at det finnes et kunstakademi her, og at det i byen bor kunstnere som jobber internasjonalt, med Trondheim som base. De få aktørene som finnes på samtidskunstarenaen sliter med besøkstallene. Samtidig med dette har Trondheim Kommune som målsetting å forandre byen, og ett av varemerkene ser ut til å bli kunst og kultur. Kommunen planlegger å åpne kunsthall i Trondheim i 2014. Hvilken identitet kunsthallen skal ha, eller hvordan den skal drives, er ikke klart pr. dags dato. Kunsthallen er foreslått å ligge i Dora og debatten om kunsthall har akkurat startet (tt.teks.no). På flybussene inn til sentrum annonserer Sør-Trøndelag fylke sine visjoner; Trøndelag, the most creative region in Nothern Europe ( www.stfk.no)

Vi opplever at spranget er stort mellom visjonene og den faktiske situasjonen vi lever med i dag. Dette skaper et spennende rom for kunstnerne i byen. Situasjonen kan åpne for nye muligheter og generere en god arbeidssituasjon for kunstnere i Trondheim. Det kan skape et handlingsrom for nye aktører som f. eks. Marienborgruppen.
Så hva skjer i en situasjon som denne?

Trondheim Kommune bruker (1,5-1,6% av byggebudsjettet, dvs.) mellom 7-12 millioner kroner pr. år til offentlig utsmykning. Som en del av den kommunale satsningen eksisterer Generator, et kommunalt samarbeidsprosjekt med Trøndelag Senter for Samtidskunst. Kunstprosjektet ønsker å utforske, utvide og utfordre rammene for kunst i det offentlige rom, (www.generator2007.no). Trondheim Elektroniske Kunstsenter har satt i gang utvikling av en internasjonal kunstbiennale, MetaMorph, som en videreutvikling av Trondheim Matchmaking (symposium for kunst og ny teknologi, www.teks.no). Dette er noen eksempler på kommunens handlingsplan for kunst og kultur 2005-10.


Vi spør; Hvilken rolle vil kunstneren få i visjonene om kunst som varemerke for Trondheim? Vi spør også; På hvilken måte skal man forankre disse visjonene i Trondheims befolkning, og byens nåværende identitet? Vi ønsker å stille spørsmål om det er mulig for kunstnere å jobbe fritt, reflektert og kritisk, med økonomisk støtte fra offentlige instanser, som et ledd i å skape en ny byidentitet?
I tillegg mener vi det er på høy tid å innkapsle kritikken inn i byens kunstmiljø. Med kunst genereres kritikk med kritikk genereres diskusjon med diskusjon genereres engasjement med engasjement genereres møte mellom mennesker med møte mellom mennesker kan vi spørre oss selv og andre:


- Hva gjør du her?

 
 
 
 

 

tilbake til forsiden