om oss
prosjekter
atelierfelleskapet
brunosten prosjektrom
medlemmer
samarbeidspartnere
kontakt oss
english
 
 
 
 
 

PANG PANG
Siste reise for Marienborg Atelierfellesskap
av Anja Johansen


Med avviklingen av Marienborg Atelierfellesskap forsvinner det eneste atelier- og visningsstedet for nyetablerte kunstnere i Trondheim. Avslutningen markeres med utstillingen «Pang Pang», som viser resultatene av tre års erfaringer og gir et overblikk over byens unge kunstscene.
Togturen utover til utstillingslokalene i NSBs gamle verkstedshaller på Marienborg ved åpningene har begynt å bli en tradisjon for mange. Fredag 20. juni var det imidlertid siste reis – også for atelierfellesskapet og deres visningsrom. Avviklingen ble markert med utstilling, performance, konsert og fest i prosjektrommet Brunosten som har vært sentrum for Marienborg Atelierfellesskap i tre år. Fredag 20 juni kunne de besøkende oppleve Maja Ratkje, som fylte de industrielle lokalene med sin egenartede vokalimprovisasjon.
Marienborgs misjon har vært å vise at det er mulig for unge kunstnere å etablere seg i Trondheim, og kunstnerne har de siste årene aktualisert byens samtidskunstscene gjennom debatter, utstillinger og ulike tverrfaglige prosjekter. Stedet har vært tilholdssted for ti kunstnere, og har fungert som en arena for dialog mellom ulike kunstformer. Både samtidsmusikere, forfattere og death metal tilhengere har funnet veien til Marienborg. Usikre fremtidsutsikter og økning i husleie, i tillegg til en noe ugunstig plassering i forhold til bysentrum, er hovedgrunnene til at aktiviteten i Osloveien nå avvikles.


Utstillingen «Pang Pang» strekker seg over to etasjer, og presenterer nyere arbeider av marienborgkunstnerne, samt tegninger av byens gjestekunstner, Tomomitsu Tada, og videoen 550 Jamaica Avenue (2004) av den inviterte kunstneren Klara Lidén. Stein Erik Hansen tilbød publikum å sette seg ned på trestubber foran sine fotografier (Rast) mens Per Kristian Nygård presenterte fantasifulle, urealiserte skisseprosjekter. Edvine Larssens installasjon Forglemmegei (foto og skulptur) kunne henvise til atlierfellesskapets situasjon, mens Jason Havneraas´ gruppeportretter balanserte mellom det autentiske og performative. Kjersti Bergs fotoinstallasjon Securitycheck framstod som en monumental vegg i rommet, og Ellen Sofie Griegel hadde tatt i bruk trappeløpet til sin interaktive lysintstallasjon PIR/555/4017.”
På åpningsdagen presenterte Kitty Hertling, i samarbeid med Trondheim Gospelkor, forestillingen Magical Ministry, hvor publikum ble oppfordret til å overgi seg til rytmene og slippe løs sine hemninger. Karianne Stensland framførte indignerte sanger om kunstens manglende samfunnsnytte, med en gammel togvogn fra 1910 som kulisse.

MARIENBORG ATELIERFELLESSKAP 2005-2008
Marienborg har fungert som et forsøksprosjekt hvor målet har vært å undersøke hvilke muligheter unge kunstnere har til å kunne etablere seg i Trondheim.
I en periode på 3 år har Marienborgerne aktualisert byen som kunstarena gjennom arrangementer som innbefatter utstillinger og tverrfaglige prosjekter. Marienborg har vært en arena for dialog mellom ulike kunstformer, det være seg samtidsmusikere, forfattere eller death metal tilhengere. Det har satt i gang kunstfaglige diskusjoner og bekreftet behovet for flere visningsrom i byen.
Det eneste stedet for nyetablerte kunstnere i Trondheim forsvinner nå med Marienborg. Med Utstillingen PANG PANG aktualiseres på nytt behovet for å løse situasjonen som angår atelierplasser i Trondheim. Utstillingen er en oppsummering av de erfaringer som er gjort gjennom tre år. Den gir samtidig et overblikk over den unge kunstscenen i Trondheim i dag.


OM KUNSTNERNE:


JASON HAVNERAAS All My World Unstaged, fotografi, 2007/2008
Jason Havneraas f. 1978 i Aberdeen, Skottland, bor og arbeider i Trondheim. Han ble uteksaminert ved Kunstakademiet i Trondheim 2006. Havneraas arbeider med fotografi og utforsker og utvider dokumentarfotografiet som sjanger i sine arbeider. I 2007 gjorde han performancen Snakk med meg, på Trondheim S. Verk av Jason Havneraas er også innkjøpt av Telenors kunstsamling, Fornebu.


PER KRISTIAN NYGÅRD
Project nr 1/ 2, tegning, 2007
Per Kristian Nygård er en hvit heteroseksuel mann, født Arendal/Norge 1979.
"Per Kristian Nygård´s designs (...) are political statements against the privatization of nature and for the freedom of the individual. The draughtsman-like and model-like project sketches are utopian constructs that playfully offers courses of action for the social space"
Ute Stuffer.
CROSSKICK / PLATFORM # 4 Kunstverein Hannover, 2007.

 


KLARA LIDÉN 550 Jamaica Avenue, video, 2004
Klara Lidén (born 1979) lives and work in Stockholm and Berlin. Lidén has shown her work in New York, Moderna Museet, Stockholm, at the Berlin Biennale and the Moscow Biennale.
The video 550 Jamaica Avenue (2004) is a proof for a strong social criticism and the rejection of the established social codes of discipline. The singing and piano playing, inept but heartfelt and not unpleasant, are heard as the camera roams through an astounding abandoned apartment that the artist found upstairs from her own in the Bed-Stuy section of Brooklyn. Who lived here? A man? A woman? The place is a walk-in collage, full of stuff, rife with intimations of neglect and loss, yet charged with a sense of a full, eccentric, implicitly creative life. It makes sense that when we briefly see the artist, or at least her bare back, bent over the keyboard, and again as she rides an exercise bike, her sex is unclear. The outpouring music pays tribute.


KITTY HERTLING
presenterer Miracle Ministry i samarbeid med Trondheim Gospelkor , 2008
En spektakulær forestilling grunnet i kunstnerens erkjennelse og publikums vilje til forandring.
”Come as you are…
And leave as you wanted to be!”
Ann-Cathrin Hertling har utviklet store deler av sine kunstprosjekt i samarbeid med andre kunstnere, institusjoner, og mennesket i institusjonen. Eksempelvis Domkirkehjemmet i Bergen og Bergen Landfengsel og kriminalomsorg. Hun er med-stifter og endringsagent i Pillar Stiftelsen, har utviklet og arbeider med museet Fredrick Chance Museum of Coincidence samt var med å etablere Marienborg Atelierfelleskap og prosjektrom i 2005. Hennes nyeste prosjekt Miracle Ministry er i samarbeid med Trondheim Gospelkor.
Hennes arbeider uttrykkes i ulike kunstformer. Prosessen er synlig og materialiseres i alt fra komplekse installasjoner til relasjonelle og stedspesifike arbeider. Hertlings siste prosjekt tar form som et spirituelt opplevelsesteater.


KJERSTI BERG
Securitycheck, fotografi, 2008
Kjersti Bergs arbeider befinner seg et sted mellom det poetiske og analytiske. Hun bearbeider tradisjonelle kompositoriske problemstillinger i en samtidig og samfunnskritisk relevant kontekst, og ved å underliggjøre det ordinære i våre omgivelser aktualiserer hun igjen romantikkens begrep om det sublime.
Kjersti Berg (f.1970) ble uteksaminert fra Kunstakademiet i Trondheim i 2005. Hun var i 2002 initiativtaker til å starte opp galleri Blunk et nytt visningssted for samtidskunst i Trondheim, og har vært en av drivkreftene bak Marienborg Atelierfellesskap og prosjektrom siden etableringen i 2005. Kjersti Berg mottok Trondheim kommunes arbeidsstipend for kunstnere i 2007.


ELLEN SOFIE GRIEGEL
PIR/555/4017, Interaktiv installasjon, 2008
Ellen Sofie Griegel undersøker tid, rom og opplevelser i forbindelse med kommunikasjon og samhandling. Undersøkelsene uttrykkes tverrfaglig gjennom installasjon, performance, objekt og video som media.
På Pang Pang viser hun en interaktiv installasjon som er satt sammen av div. elektroniske komponenter. Hoveddelene er: PIR= bevegelsessensor, 555= klokke, 4017= telleverk. Lysdiodene er montert på veggene oppover i et trappehus, og bevegelsessensorene befinner seg på flere steder. Når det går folk i trappen vil lyskjeder bli utløst. Når veldig mange mennesker går i trappen blir det mye lys og diodene kan komme til å 'møtes' i korte øyeblikk. Går det lite folk i trappen, vil det motsatte skje. Hvis tid og rom er subjektiv og objektiv på samme tid må sekvensen av verdier være uendelig, og hver verdi kan ikke være permanent bundet til objektet, men til objektets eksistens i det ene eller andre punktet i tid og rom. Når det kommer til stykke, er objektet kun et møte mellom linjer, og et lyspunkt i alle de uhångripelige mulighetene som befinner seg i tid og rom. Ellen Sofie Griegel (f.1975) er utdannet ved kunsthøgskolen i Bergen og avsluttet MA i Kunst, våren 2007. Hun har deltatt på utstillinger bl.a i Oslo, Bergen og Litauen. F.o.m november-07, har hun vært en del av Marienborg Ateliérfelleskap


KARIANNE STENSLAND
Train and Delusions, installasjon/ performance, 2008
En ærverdig togvogn fra 1910 utgjør rammen rundt Train and Delusions.
Rabarbrapai, indignerte sanger fra kunstverden og kjærligheten vil danne en slags komposisjon av et bilde. Det tilsynelatende idylliske bildet vil etter hvert brytes opp av subjektive betraktninger som tenderer mot ulike vrangforestillinger.
Karianne Stensland avsluttet sin Master i Billedkunst ved Kunstakademiet i Trondheim 2005. Fra 2002 - 2007 samarbeidet Stensland i den skandinaviske feministiske kunstnergruppen High Heel Sisters. High Heel Sisters har gjort performances bl.a. på Kiasma, Helsinki, ICA, London og Den Frie, København. De er også representert ved svenske Filmforms Hit the North, som er et distribusjons prosjekt av eksperimentell nordisk film og videokunst. Endel av tematikken som ligger til grunn for eget arbeidet og ulike samarbeidsprosjekt er en undersøkning omkring begrepene posisjonering og hierarkidannelse i forhold til seg selv, andre og samfunnet forøvrig. Stensland har forelest ved Høgskolen i Telemark og Kunstakademiet i Trondheim. Jobber denne våren bl.a. med et temporært utsmykkingsprosjekt ved Lohove barnehage i Trondheim.


STEIN ERIK HANSEN RAST, installasjon, 2008
Stein Erik Hansen var en del av Marienborg fra starten i 2005. Han flyttet til Tromsø i 2006 hvor han nå jobber som daglig leder av Troms Fylkeskultursenter, et produksjonssted for kunst i nordområdet.


EDVINE LARSSEN
FORGLEMMEGEI, Tekst skulptur og fotografi, 2008
Edvine Larssen sine arbeider vekker ofte en poetisk nysgjerrighet. Arbeidene kan beskrives som både abstrakte og tematiske innenfor et bredt utvalg av teknikker og tema. Hennes skulptur og installasjonsarbeider er tilsynelatende enkle, men med en iboende kompleksitet i bunn. Edvine Larssen arbeider ofte med referanse til litteratur og teater.
Ikke glem meg. Husk meg. Forglemmegei. I utstillingen ser vi bokstavene lent mot veggen som i en bukett stilkblomster. Bokstavene står enkeltvis og ordet har mistet sin mening. Man kan ane i verket spor av menneskets dødsangst i et enkelt grep. Når man fysisk forsvinner – forsvinner da også ens minne?
Arbeidet aktualiserer også atelierfellesskapets situasjon, ved å hentyde til at prosjektet Marienborg ikke må glemmes.
Edvine Larssen er utdannet ved Kingston University i London og Kunstakademiet i Trondheim. Hun har vært en av drivkreftene bak Marienborg siden oppstart i 2005. Edvine Larssen er akuell med en ustilling i samarbeid med forfatter Marte Huke til høsten.


TOMOMITSU TADA
tegning/ maleri 2008
Tomomitsu Tada fra Hiroshima i Japan er utdannet ved Nagoya Zokei University of Art and Design.
Han arbeider hovedsaklig med tegning og maleri, ofte rett på vegg, eller i rommet som installasjoner. Tomomitsu Tada er representert av Zenshi Gallery i Tokyo, har stilt ut ved Hiroshima City Museum of Contemporary Arts og er en kommende kunstner på den japanske kunstscenen. Han har også vært deltager i CCA Kitakyushus research program i to perioder. I juni- juli 08 har han et Residency opphold ved Lademoen Kunstnerverksteder i Trondheim.


MAJA RATKJE Vokal improvisasjon/ performance
Maja Solveig Kjelstrup Ratkje (f. 1973 i Trondheim) er komponist og utøver. Hennes musikk er framført av utøvere som f.eks. Klangforum Wien, Fretwork, Kringkastings-orkesteret, Arve Tellefsen, Vertavo, SPUNK, POING, Frode Haltli og Cikada. I 2001 mottok Ratkje, som første komponist i Norge, Arne Nordheims komponistpris. Hun har mottatt flere andre priser i inn-og utland.
Hun er kjent som utøver, først og fremst i improvisasjonsgruppa SPUNK, som har spilt sammen siden 1995. Andre grupper er metalbandet Trinacria og performance-trioen Agrare. Hun har også framført og spilt inn egen musikk til dans, teater, installasjoner, film og litteratur. Hun var aktør i sin egen opera "No Title Performance" som hadde premiere under Ultima i 2003. I 2008 er hun festivalkomponist under Nordland Musikkfestuke. Hun gir ut plater på ECM, rune grammofon, Tzadik m.m.

 
Foto av Kjersti Berg og Märit Aronsson