om oss
prosjekter
atelierfelleskapet
brunosten prosjektrom
medlemmer
samarbeidspartnere
kontakt oss
english
 
 
 
 
 

PRESSE

---------------------------

AKTUELT / ARKIV

----------------------------

 
 
 
 
 

Det første steget mot et nytt kunstrom i Trondheim starter med en tilrettelegging av et atelierfelleskap for nyetablerte og nyutdannede kunstnere. Stedet for etablering er i NSBs gamle verkstedhaller og lokaler på Marienborg i Trondheim. I tillegg til et atelierfelleskap vil vi arbeide med å utforme et aktivitets- og visningssted på Marienborg.

Vi ønsker å satse på en lokal, nasjonal og internasjonal profil, og virksomhetens mål er å henvende seg mot byens befolkning gjennom en tilgjengelig, inviterende og nytenkende virksomhet. Stedet ønsker å skape flere ulike former for aktivitet i rom av temporær karakter i Trondheim by. Etablering av et slikt miljø vil på sikt trekke flere kunstnere til Trondheim og gjøre det enklere og mer attraktivt for nyutdannede kunstnere å etablere seg i byen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------