om oss
prosjekter
atelierfelleskapet
brunosten prosjektrom
medlemmer
samarbeidspartnere
kontakt oss
english
 
 
 
 
 
Kjersti Berg
Ellen Sofie Griegel
Vigdis Haugtrø
Jason Havneraas
Ann-Cathrin Hertling
Edvine Larssen
Maja Nilsen
Per Kristian Nygård
Linda Saveholt
Karianne Stensland
Erik Tidemann
ANN-CATHRIN HERTLING
 
 
Tittel: Luftegård 8
Beskrivelse:
Arbeidet Luftegård 8 er en rekonstruksjon av Luftegård 8 i Bergen fengsel, installert i Bergen kunsthalls foajé våren 2004
Luftegård 8 er opprinnelig ett sted hvor den innsatte kan møte sin familie og sine barn.

Luftegården tilhører besøksavdeling i Bergen fengsel.
Luftegårdens virkelige størrelser er 5,8 meter bred, 10,5 meter lang, 3,25 meter høy, formet som en hestesko.
I oktober 2003 ble det mulig for tre innsatte å dekorere luftegård 8.
De hadde et sterkt ønske om å gjøre luftegården til et bedre sted for de barn som besøker sine foreldre.
I Norge er det årlig ca. 4000 barn som har foreldre i norske fengsel.
 
 
Tittel: Det gode prosjekt
Beskrivelse:
Pillar Stiftelsen initierer pro-aktive prosjekter som utforsker de iboende paradoksene i politisering av kunsten, i samarbeid med giver – og bistandslandenes institusjoner, i media og det offentlige rom.
Pillar Stiftelsens første prosjekt deltok på 45 th October Art Salon, i Beograd 2004. Hvor Pillar Stiftelsen i forkant utlyste: ”en åpen idekonkurranse for nedsettelsen av monumentet for norsk bistandshjelp til Serbia og Montenegro” forslagene ble presentert i Protestant Church Svete Trojice i Beograd, der Pillar Stiftelsen med denne konkurransen ønsket å skape en dialog med innbyggerne i Serbia & Montenegro. Konkurransen ble tilrettelagt slik at innbyggerne i Serbia & Montenegro skulle avgjøre vinnerutkastet, samt 2. og 3. premiering. Etter prisseremonien deltok publikum, og de involverte i en åpen diskusjon om konkurransens tematikk.
I 2005 Ble Pillar Stiftelsen invitert som en diskusjons plattform for relasjonelle og kontekstspesifikke prosjekter i forbindelse med Serum 1 og FUSK produsert av Teaterhuset Avant Garden i Trondheim.
Høsten 2006, samarbeidet Pillar Stiftelsen med Unge Kunstnernes Samfund og utstillingen Public Diplomacy, hvor Pillar Stiftelsen presenterte sluttføringen av ”åpen idekonkurranse for nedsettelsen av monumentet for norsk bistandshjelp til Serbia og Montenegro”. I denne konteksten forsøkte Pillar Stiftelsen å drøfte institusjonens makt til å ideologisere og autorisere kulturelle representasjoner, satt opp mot bidragsyternes egne uttalelser. I utstillingen fantes et innsamlingsmonter, hvor publikum kunne gi sitt bidrag til byggingen av vinner monumentet.
Se også: http://www.kunstkritikk.no/search?terms=pillar+stiftelsen
 
 
Tittel: Fredrick Chance Museum of Coincidence
Beskrivelse: Se også: http://romforkunst.no/prosjekt/tid-tanke-og-rom